Kontakt

Sekoprojekt Turnov

Ing. Vítězslav Sekanina
Sv. Čecha 1271
511 01 Turnov

telefon: 481 321 087
fax: 481 322 821

www.sekoprojekt.cz
sekoprojekt@sekoprojekt.cz


LAPOL pro kuchyně

Lapol pro kuchyně od firmy SEKOPROJEKT Turnov... klikni zde!


 

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf     Dokumenty       Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            CE dokumenty           Výpočty              Prospekt         Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka       Čištění             Rejstřík


LAPOL pro kuchyně - obecné požadavky

Pro projektanty a stavitele zde připravujeme zjednodušenou interpretaci zásad pro projektování odlučovačů tuků - lapáků tuků, tj. pro lapoly do kuchyní a restaurací. Tento materiál budeme dle možností dále doplňovat.

Norma: ČSN EN 1825 Lapáky tuků - část 1 Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2 Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů-lapáků tuku)     ...klikni na ČNI-normalizační institut pro objednání normy

<< kalkulátory výpočtu velikosti lapáku tuku pro kuchyně a masné provozy


ČSN EN 1825-2 Pro Lapáky tuků - Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluhu a údržbu (tj. pro projektování a provoz lapáků tuku) stanovuje požadavky :

  • Použití lapáků tuku  v čl. 4

  • Volba jmenovité velikosti lapáku označované jako NS v čl. 5 a 6

  • Podmínky osazení a připojení na kanalizaci, odvětrání potrubí v  čl. 7 
  • Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu  v  čl. 8
  • Výpočet maximálního průtoku odpadních  vod - příloha A 

  • Příklady stanovení jmenovitého rozměru lapáků tuků NS - příloha C 

  • Doporučená opatření pro připojovací potrubí z hlediska zanášení tuky


V příloze C jsou tyto příklady:

Pozor!!

v ČSN EN 1825-2 jsou chybně uvedené příklady ... klikni!!!
v informativní příloze C jsou uvedeny příklady výpočtů lapáků tuků
z deseti příkladů je pouze polovina bez chyb, tedy pouze 4-5 z 10 příkladů je bez chyb! 

Příklady i s komentářem a popisem chyb najdete zde 

Zde jsou kalkulátory LAPOL na výpočet Qs a stanovení velikosti NS ...klikni zde
 
Po určení velikosti odlučovače LAPOL - lapáku tuku NS se navrhne typ lapáku:    
 

Orientační volba podle počtu jídel, resp. podle kg masných výrobků je nepřesná a vidíte, že má velký rozptyl! Pro návrh je vždy nutný výpočet NS podle normy!

Velikost lapáku tuku

Objem kalového prostoru v m3

Typ lapáku tuku

 ...klikni a přejdeš na stránku lapáků tuků OTP 
atypické použití pro nejmenší nenáročné provozy  NS 0,5  0,05  OTP-0,5 ...klikni na OTP-0,5
průměrně 100, ale i 200 pro výdejnu jídel  NS 1  0,1  OTP-1  ...klikni na OTP-1
průměrně 200, ale i 100 např. pro hotel nebo až 600 pro jídelny; např. 100kg masných výrobků/den  NS 2  0,2  OTP-2  ...klikni na OTP-2
průměrně 400 ale i 1200 pro velkokuchyně;masné provozovny orientačně 250kg/den  NS 4  0,4  OTP-4  ...klikni na OTP-4
prům. 700 ale i pouze 400 nebo až 2500 pro velkokuchyně nebo jídelny;masné provozovny 600kg/den  NS 7   0,7  OTP-7  ...klikni na OTP-7
průměrně 1000 ale i 400 nebo až 4000 pro výdejny;masné provozovny až 1200kg/den  NS 10  1,0  OTP-10  ..klikni na OTP-10

 Firmy provádějící čištění odlučovačů LAPOL .... klikni zde!  

<<  LAPOL - katalog lapáků tuků

 << kalkulátory výpočtu velikosti lapáku tuku pro kuchyně a masné provozy v Excelu 

<<  celý katalog na www.sekoprojekt.cz

    Prospekt LAPOL.doc ...klikni a stáhni (3,72MB) 

Třicet stran s odlučovači GSOL a lapáky OTP včetně cen a kontaktů na výrobce. Klikni, stáhni a vytiskni.

REJSTŘÍK - LAPOL:  

Cokoliv hledáte najdete zde v rejstříku LAPOL  -  Jakékoliv heslo nebo dotaz najdete ve jmenném rejstříku s přímými odkazy na www - ceník, dodací podmínky, odpady z lapolů, záruka a další od A po Z - klikni zde       !  

LAPOL - lapák tuku, tj. odlučovač tuků a olejů pro kuchyně a restaurace na

www.sekoprojekt.cz     ......klikni!eBRÁNA